Poslovna cona
Drnovo - vzhod

Izjemna lokacija ob avtocesti
Ljubljana - Zagreb

Izjemna lokacija

Poslovna cona Drnovo - vzhod se nahaja v občini Krško. Mimo poteka avtocesta, ki je del 10. evropskega prometnega koridorja sever-jug, kar omogoča lažje sodelovanje s sosednjmi regijami, predvsem proti Zagrebu in Beogradu.

Poslovna cona leži neposredno ob avtocesti Ljubljana-Zagreb, ob avtocestni bazi Drnovo. Do železniške postaje v Krškem so le 4 km.

Območje

Poslovna cona je razdeljena na osem karejev različnih velikosti. Zgrajena je že osrednja povezovalna cesta, ki je s krožiščem priključena na regionalno cesto Krško-Križaj. Nanjo se bodo navezovale prečne ceste. Vsa primarna komunalna, energetska in komunikacijska infrastruktura bo zgrajena v cestnih koridorjih.

Poslovno okolje

Energetika predstavlja eno večjih prednosti lokalnega posavskega gospodarstva in je strateškega pomena za vso Slovenijo. V regiji sta dobro razviti še kovinsko predelovalna in papirniška industrija.

Osnovni podatki

 • Površina cone
  204 865 m2
 • Avtocestni priključek
  1 km
 • Železniška postaja
  4 km
 • Moč elektro priključka
  1000 kw
 • Priklop na plinovodno omrežje 
 • Priključek na vodovodno omrežje
 • Priključek na kanalizacijsko omrežje

AVTO

KRŠKO - 4 KM
BREŽICE - 16 KM
ZAGREB - 50 KM
CELJE - 60 KM
LJUBLJANA - 100 KM

LETALO

CERKLJE OB KRKI - 6 KM
ZAGREB - 66 KM 
LJUBLJANA - 125 KM
MARIBOR - 105 KM
GRAZ - 165 KM
BENETKE - 340 KM

LADJA

K0PER - 200 KM
REKA - 200 KM
BENETKE - 340 KM

VLAK

ŽELEZNIŠKA PROGA
DOBOVA - LJUBLJANA
Železniška postaja Krško
4 KM

Strokovno svetovanje in izvedba

Ob nakupu zemljišča vam nudimo tudi strokovno svetovanje, zasnovo in načrtovanje projekta, pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja ter poskrbimo za izvedbo - gradnjo objektov.

Kostak d. d. | © Vse pravice pridržane