Zemljišča na Vihrah

Katastrska občina 1320 Drnovo parcela 1912/1
Katastrska občina 1320 Drnovo parcela 1912/2
Katastrska občina 1320 Drnovo parcela 1912/3

Parcela 1912/3

Površina zemljišča: 1.021m2

Parcela 1912/2

Površina zemljišča: 1.081m2

Parcela 1912/1

Površina zemljišča: 1.593m2

 • Parcela 1912/3

  Površina zemljišča: 1.021m2

 • Parcela 1912/2

  Površina zemljišča: 1.081m2

 • Parcela 1912/1

  Površina zemljišča: 1.593m2

Poslovna stavba na Senovem

 • primerna za storitvene dejavnosti
 • neto površina 195 m2, velikost zemljišča 1.616 m2
 • 5 pisarniških prostorov, arhiv, kuhinja in sanitarije
 • 6 parkirnih mest
 • odlično vzdrževana, urejena okolica
 • možna preureditev tudi za stanovanjske namene
 • ena najboljših lokacij na Senovem

Zemljišča na Senovem

Katastrska občina: 1349-DOVŠKO, parcela 457/24,25,26
Katastrska občina: 1349-DOVŠKO, parcela 457/6
Katastrska občina: 1349-DOVŠKO, parcela 485/2
Katastrska občina: 1350-SENOVO, parcela 734/22,23,24

Parcela 1

Površina: 1001m2

Parcela 2

Površina: 1020m2

Parcela 3

Površina: 1048m2

Parcela 4

Površina: ?m2

Parcela 5

Površina: ?m2

Parcela 6

Površina: 2m2

Objekt 1

Površina objekta: 1.310m2
Površina zemljišča: 3.570m2

Objekt 2

Površina objekta: 194,61m2
Površina zemljišča: 1.616m2

 • Parcela 1

  Površina: 1001m2

 • Parcela 2

  Površina: 1020m2

 • Parcela 3

  Površina: 1048m2

 • Parcela 4

  Površina: ?m2

 • Parcela 5

  Površina: ?m2

 • Parcela 6

  Površina: 2m2

 • Objekt 1

  Površina objekta: 1.310m2
  Površina zemljišča: 3.570m2

 • Objekt 2

  Površina objekta: 194,61m2
  Površina zemljišča: 1.616m2


Zemljišča v Vrbini

Površina zemljišča: 1,92 ha

Na območju velja Odlok o občinskem prostornem načrtu občine Krško, ki v 189. členu dopušča:

 • Na območju gospodarske cone (IG) in območju površin za industrijo (IP) je dopustna gradnja:
  • 12112 Gostilne, restavracije in točilnice
  • 12203 Druge poslovne stavbe
  • 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnost
  • 1242 Garažne stavbe
  • 125 Industrijske stavbe in skladišča: samo delavnice, montažne hale, avtomehanične in podobne delavnice, hladilnice in specializirana skladišča ali pokrite skladiščne površine.
 • Višine stavb do 15,5 m nad koto obstoječega terena.
 • Kota pritličja do 0,5 m nad koto ceste.
Kostak d. d. | © Vse pravice pridržane